Predator

A hiedelemmel ellentétben a Lorem Ipsum nem véletlenszerû szöveg. Gyökerei egy Kr. E. 45-ös latin irodalmi klasszikushoz nyúlnak. Richarrd McClintock ...
Read More

Űzőfa

 Űzőfa l. Higlófa. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Űr

 Űr l. Légüres tér. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üzőke

 Üzőke (bány.), csonthamuból készült kis csésze, melyen az ezüsttartalmu ólmot kis tokos kemencében megolvadva és a levegő hatásának kitéve tartják; a levegő oxigénje ...
Read More

Üzérkedés

 Üzérkedés a. m. spekuláció (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üzletév

 Üzletév másként számadási év, az időnek egymásutáni része, amely egy-egy vállalat életében a periodikusan visszatérő gazdasági és elszámolási teendők szerint van megállapítva. Sem ...
Read More

Üzletátruházás

 Üzletátruházás A kereskedelmi üzlet - e szónak tárgyi értelmében vagyis mint vagyonösszesség - ugy élők között mint halál esetére átruházásnak tárgya lehet. A ...
Read More

Üzletvezetőség

 Üzletvezetőség A magyar királyi államvasutakon az igazgatóság a központi vezetést gyakorolja, de a vasúti üzem közvetlen vezetése az ország különböző helyein, ez idő ...
Read More

Üzletvezető

 Üzletvezető az a kereskedelmi meghatalmazott, aki valamely kereskedelmi üzlet vezetésére van feljogosítva. Kirendelésére ugy a főnöknek, mint a cégvezetőnek (További adatok) van joga ...
Read More

Üzletszabályzat

 Üzletszabályzat a vasúti szállítás sokfélesége és tömege szükségessé tette a szállítási feltételek egységes megállapítását. Ezeket, vagyis a személy-, poggyász- és áruszállítás feltételeit, a ...
Read More

Üzleti összeköttetés

 Üzleti összeköttetés A kereskedők egymással vagy szerződésileg, vagy arra vonatkozó szerződés nélkül tényleg állhatnak Ü.-ben. Hogy utóbbi esetben mikor forog fenn Ü., azt ...
Read More

Üzleti tőke

 Üzleti tőke az élő tőkének az a neme, amely egyes vállalatokban a termelési tevékenység folytatására van alkalmazva. A termelés egyes fázisai szerint lehet ...
Read More

Üzleti szerződések

 Üzleti szerződések általában az üzleti életben előforduló kötelmek biztosítására és bizonyítására szolgáló okiratok, különös értelemben pedig a vaspályák azon szerződéseit nevezik igy, amelyekben ...
Read More

Üzleti stílus

 Üzleti stílus az üzleti forgalomban használt irásmód, melynek fő kelléke a világosság, rövidség és szabatosság s természetesen az illető üzleti szak műkifejezéseinek pontos ...
Read More

Üzlet

 Üzlet alanyi értelemben a személynek iparszerü tevékenysége, tárgyi értelemben e tevékenység eszközeinek összessége. Ha az illető személy kereskedő, akkor kereskedelmi Ü.-ről szólunk. A ...
Read More

Üzenet

 Üzenet a. m. izenet (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üzemtőke

 Üzemtőke l. Tőke. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üzemtan

 Üzemtan l. Mezőgazdaságtan. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üzemrendszer

 Üzemrendszer a különböző vállalatok termelő tevékenységének szervesen összefüggő egysége. A termelés ágaiban s a forgalomban mutatkozó különbségek igen eltérő Ü.-eket hoztak létre. Általában ...
Read More

Üzemosztály

 Üzemosztály (erd.). Mindazok az összefüggő, sőt esetleg egymástól más mívelési ágak által elválasztott erdőrészletek, melyek az üzemtest (pagony) keretén belül ugyanazon üzemmódban (További ...
Read More

Üzemmód

 Üzemmód (erd.), az erdő felújításának, felnevelésének és használatának összhangzó rendszere. A szerint, amint az erdőgazdaságnak célja tisztán az erdő főhasználata vagy pedig ezenkivül ...
Read More

Üzem

 Üzem l. Üzemmód, Üzemosztály és Üzemrendszer. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üzekedési düh

 Üzekedési düh a. m. hónaposság (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üzekedés

 Üzekedés l. Folyatás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üzbég

 Üzbég l. Özbeg. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üxküll-Gyllenband

 Üxküll-Gyllenband Sándor gróf, l. Uexküll-Gyllenband. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegétetés

 Üvegétetés v. üvegmaratás (hialográfia). Az üvegtárgyak csiszolással (gravirozással) való költséges díszítése helyett újabban inkább a fluorsavval való étetést alkalmazzák. Az Ü. azon alapszik, ...
Read More

Üvegérc

 Üvegérc l. Argentit. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegtest

 Üvegtest l. Szem. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegszárufű

 Üvegszárufű (növény), l. Fájvirág. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegszárnyu lepkék

 Üvegszárnyu lepkék (Sesiidae), a nagy lepkék csoportjában, a szenderformájuakhoz tartozó lepkecsalád, melyek kinézésre nézve darazsakhoz hasonlítanak, szárnyaiknak csak széle pikkelyes, középső része átlátszó, hártyás, ...
Read More

Üvegrudak

 Üvegrudak l. Üvegcső. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegpapiros

 Üvegpapiros egyik oldalán ragasztóanyaggal bevont s üvegporral behintett papiros, mellyel fa-, csont- stb. tárgyakat koptatnak és simítanak. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegolvasztó kemencék

 Üvegolvasztó kemencék l. Üveg. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegnyomás

 Üvegnyomás l. Hialotipia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegmaratás

 Üvegmaratás l. Üvegétetés. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegláva

 Üvegláva (ásv.), l. Obszidián. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegköszörülés

 Üvegköszörülés v. üvegcsiszolás, l. Üveg. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegkönny

 Üvegkönny l. Bolognai üvegek és Üvegcsepp. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegképek

 Üvegképek l. Üvegfestés. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegház

 Üvegház növényház, kényesebb növények befogadására szolgáló épületek, amelyek annyifélék, ahányfélék a növénykulturák s ezeknek megfelelő a berendezésük is. Vannak teleltető (orangerie), meleg házak ...
Read More

Üveghuta

 Üveghuta régebben az üveggyárnak neve. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üveghegy

 Üveghegy a német népmesékben gyakran előforduló mitikus fogalom. Némelyek szerint német neve Glasberg voltaképen Glanzberg «fényes hegy» volt s igy tulajdonképen annyi minta ...
Read More

Üvegharmonika

 Üvegharmonika olyan hangszer, melynek hangjait különbözően hangolt s vonóval rezgésre indított üvegharangok, üvegpálcák vagy üvegcsövek szolgáltatják. Legjobban elterjedt Franklin Ü.-ja (l. Harmonika). Játszani ...
Read More

Üveghangok

 Üveghangok (franc. sons harmoniques; olasz. suoni armonichi, flautini), a vonós-húros hangszereken oly mesterségesen előállított legmagasabb hangok, melyeket azokon természetes úton megérzékíteni lehetetlen. Az ...
Read More

Üveggyöngyök

 Üveggyöngyök l. Gyöngy. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üveggyártás

 Üveggyártás l. Üveg. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üveggyapot

 Üveggyapot l. Üvegfonás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üveggombok

 Üveggombok rendszerint fekete üvegből ugy készülnek, mint a sajtolt gyöngyök, csakhogy a mintául szolgáló fogóba drótkapcsot tesznek, mely az üvegbe bepréselődik. Ebből lesz ...
Read More

Üvegfúvás

 Üvegfúvás üvegtárgyak alakítása az olvasztott üvegből a fúvócső segítségével történik (lásd Üveg), de az apróbb tárgyakat (quincaillerie-árukat), továbbá a tudományos kisérletekre szolgáló üvegkészülékeket könnyen ...
Read More

Üvegfonás

 Üvegfonás az izzó üveg vékony, hajlítható és selyemfényü fonalakká húzható ki, melyek ugy dolgozhatók fel, mint az állati vagy növényi fonalak. Az üvegfonal ...
Read More

Üvegfestés

 Üvegfestés technikája abban áll, hogy az üveget porrá tört, könnyen olvadó üvegréteggel vonjuk be, mely felhevítve már oly alacson hőfoknál olvad, melynél az ...
Read More

Üveges szövet

 Üveges szövet a kőzetnek ama szövetformája, amidőn a kőzetben makroszkóposan nem vehetni észre elegyrészeket s egész egynemünek és pedig üvegesnek látszik. Mikroszkóp alatt ...
Read More

Üveges búza

 Üveges búza (növény), annyi mintTricium durum Desf., l. Búza. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegedények

 Üvegedények l. Üveg. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegcső

 Üvegcső olyképen készül, hogy a segédmunkás a fúvócsövön lévő vastagfalu üveggömb (l. Üveg) fenekére vasrudat ragaszt és az előmunkástól eltávozva, a gömböt csővé ...
Read More

Üvegcsiszolás

 Üvegcsiszolás l. Üveg. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üvegcsepp

 Üvegcsepp v. üvegkönny (batáviai csepp), gyorsan hűtött és finom hegyben végződő, tömör Ü.-ek, melyek az erős ütést kibirják, de teljesen porrá esnek széjjel, ...
Read More

Üvegbiztosítás

 Üvegbiztosítás l. Biztosítás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üveg

 Üveg (l. a mellékelt képet). A kovasavnak (quarc, homok) fémoxidokkal való összeolvasztása által mesterséges szilikátokat nyerünk. Az alkáliszilikátok átlátszók, alaktalanok, de vizben oldhatók ...
Read More

Üveg-opál

 Üveg-opál (ásv.) annyi minthialit (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ütőér

 Ütőér l. Verőér. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ütögetés

 Ütögetés (tapotement), l. Massage. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ütli

 Ütli vagy Uto, az Albis (További adatok) csúcsa, Zürich mellett sokat látogatott kirándulóhely, melyről gyönyörü kilátás esik; a várossal 873 m. magas fogaskerekü ...
Read More

Ütköző készülékek

 Ütköző készülékek az olyan szerkezetek, melyek tulajdonképen az erős, merev, romboló ütközések mérséklésére, a kár elhárítására valók s mindenütt ott találjuk őket, ahol ...
Read More

Ütközés

 Ütközés Ha a mozgó test útjában más testre talál, mely nyugszik, vagy másképen mozog mint ő maga, Ü. áll elő. Ennek irányát ...
Read More

Ütközet

 Ütközet a harcnak egy neme, ha egész csapattestek, illetve kisebb, alárendelt seregtestek harcolnak egymással. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ütersen

 Ütersen város Schleswig porosz kerületben, a hajózható Pinnau mellett, (1890) 5311 lakos , gép-, kalap-, szivar-, cément-, cikória-, ecetgyártással, gyapjufonással és szövéssel, bőrcserzőkkel, ...
Read More

Ütempálca

 Ütempálca rendesen egy láb hosszu botocska, amellyel az operákat vagy más kisebb-nagyobb szabásu zeneműveket a karnagyok vezényelni szokták, illetve azzal a taktust ütik ...
Read More

Ütemmérő

 Ütemmérő (metrometer, metronom), időmérő gépezet, mellyel a zeneiró meghatározza a hangjegyeknek időbeli ritmikus mozgását s azok folytán a taktusok időegységét, mely szerint zeneművét ...
Read More

Ütemelőző

 Ütemelőző (gör. anakruzis, ném. Auftakt), az a ritmikailag súlytalan mozzanat (hangjegy, szótag), mely az úgynevezett emelkedő ritmusokat megnyitja versben és zenében. A modern ...
Read More

Ütem

 Ütem (lat. tactus; olasztempo; franc. mesure), a ritmusnak egy hulláma, vagyis azon legkisebb ízülete, melyben az erős és gyönge mozzanat váltakozása még végbemegy ...
Read More

Ütegsánc

 Ütegsánc l. Ütegfedezet. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ütegfedélzet

 Ütegfedélzet (ném. Batteriedeck), l. Fedélzet, Lövegfedélzet és Vérteshajók. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ütegfedezet

 Ütegfedezet ütegfödözék, ütegsánc (ném. Batterien), több löveg részére készült összefüggő födözék; ott alkalmazzák, ahol térszűke miatt a lövegeket egymáshoz közel kell felállítani. A ...
Read More

Üteg

 Üteg (Batterie), a tábori tüzérség szervezeti és közigazgatási alapegysége, mely több, közös parancsnok alatt egy kötelékbe osztott egynemü ágyunak egy egységbe osztása által ...
Read More

Üsző

 Üsző a nőnemü szarvasmarha, mely nem ellett, de metszőfogait még ki nem váltotta, s agancsár (p. szarvasüsző), mielőtt első borját elli. Forrás: A ...
Read More

Üszök

 Üszök l. Üszög. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üszögös szt. Péter

 Üszögös szt. Péter v. üszögütő szt. Péter, a katolikus egyházban szt. Péter apostol antiokiai püspöki székfoglalásának emléknapja febr. 22. A babonás nép ...
Read More

Üszöggombák

 Üszöggombák l. Üszög, Üszögterhesség és Méhüszög. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üszög

 Üszög vagy üszök (gangraena nosocomialis), félelmetes betegség, amely a régibb időkben a túlzsúfolt kórházak sebészi osztályain, háboru esetén felállított tábori kórházakban lépett fel ...
Read More

Üszküdar

 Üszküdar l. Szkutari. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üszküb

 Üszküb (Szkopje), Kosszovo török vilajetnek, Ü. szandsáknak, miridita érseknek és bolgár püspöknek székhelye, a Vardar mindkét partján, a hóval borított Lyubotrn DK-i lábánál, ...
Read More

Üszkösödés

 Üszkösödés vagy fenésedés. Az egyén testét vagyis a szervezetet felépítő egyes szervek (organumok) harmonikus összműködésének eredménye az élet, mely az összes szervek zavartalan ...
Read More

Üstös nyomás

 Üstös nyomás l. Szinnyomás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üstökösök

 Üstökösök (kométák, a latinoknál stellae crinitae, l. a mellékelt képet), azok a határozatlan alaku, ködszerü burkolatban megjelenő égi testek, melyeket a szabad szemmel ...
Read More

Üstököskereső

 Üstököskereső l. Csillagászati műszerek. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üstökös

 Üstökös humoristico-belletrisztikus hetilap. Szerkesztő és kiadótulajdonos Jókai Mór, nyomtatta Landerer és Heckenast. Ez volt címe az első és legrégibb humorisztikus lapunknak, mikor az ...
Read More

Üstdob

 Üstdob egyike a legrégibb ütőhangszereknek, oldalvást alkalmazott srófkészülékekkel könnyen és gyorsan minden laphangra hangolható. A zenekarokban rendesen két Ü. van használatban, egy nagyobb ...
Read More

Üst

 Üst főzőüst, kaszárnyákban, kórházakban, fogházakban stb., ahol nem annyira jó, mint inkább sok étel készítése a cél, takaréktűzhelyek helyett üstöt használnak; ezek vörösrézből ...
Read More

Üst-adó

 Üst-adó a szesztermelési adónak az a neme, amelynél az adókulcs a szeszfőzéshez használt üstök térfogategységére vonatkozólag van megállapítva. Miután ennélfogva a kisebb üstök ...
Read More

Üst jog

 Üst jog a kisebb regálék (További adatok) egyik ritkábban előfordult fajtája, amely az illető regálétulajdonosnak, a földesúrnak, biztosította azt a jogot, hogy egy ...
Read More

Ürüszelet

 Ürüszelet az ürü-filet magyaros kiadásban, azaz bőven tejfelezve és paprikával fűszerezve. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürülék

 Ürülék (excrementum, faeces), mindazok az anyagok, melyeket szervezetünk mint reá nézve fölöslegeseket kiválaszt. Ilyen anyagokat már a bélsár (További adatok) is tartalmaz, amennyiben ...
Read More

Ürügy

 Ürügy (praetextus), a büntető jogban a jogos védelem valamelyik feltételének hiányát jelenti, ellentétben az excesszussal, mely a jogos védelem határainak túllépése. Az Ü ...
Read More

Ürücomb

 Ürücomb (gigot), különböző módon készül. Szokás szalonnával megtűzdelve frissen sütni vagy ecetes úgynevezett hosszu mártással (barna nyúlmártás) készíteni; mindkét esetben a comb faggyujától ...
Read More

Ürü

 Ürü a kiherélt himnemü juh; gyapjutermelésre, főleg azonban hízlalásra használják. Húsa jobb a kos és anyajuh húsánál. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürömtapló

 Ürömtapló l. Üröm. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üröm

 Üröm iröm (növ. Artemisia L.), a sugaras fészkesek kórója v. félcserjéje, többszörösen szabdalt levelekkel, szöszös bevonattal, fürtös, illetve ágasbogas állásu apró virágfészkekkel és ...
Read More

Ürvésők

 Ürvésők esztergánál különféle kapocsalaku vésők, melyekkel üreges tárgyak belsejét kiesztergálják. Mai nap már csak alárendelt szerepük jut, amennyiben a marógépek pótolják. Forrás: A Pallas ...
Read More

Ürtű

 Ürtű v. fojtótű, l. Robbanó szerek (XIV. köt. 601. old.). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürszelvény

 Ürszelvény l. Szabványos ürszelvény. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürmösbor

 Ürmösbor nagyban készül a Szerémségben (karlócai ürmös), Olaszországban, hol különösen a torinói ürmös (Vermut di Torino) hires és nevezetes kereskedelmi cikk. Mi kétféle ...
Read More

Ürmös

 Ürmös kisközség Nagy-Küküllő vármegye kőhalmi j.-ban, (1891) 1336 magyar és oláh lakos Vasúttal. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürméter

 Ürméter oly kockaalaku mértékegység felrakott hasáb-, dorong-, rőzse- v. tuskófa számára, melynek mindenik éle 1 m., azaz szélessége, hossza és magassága 1 m. Forrás: ...
Read More

Ürmérték

 Ürmérték folyadékok és magvak mennyiségének meghatározására szolgáló mértékek. Az U. rendesen a hosszmérték bizonyos részéből alkotott kocka ürtartalma, igy a jelenlegi Ü.-ünk egysége ...
Read More

Ürméret

 Ürméret a. m. kaliber (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürményi

 Ürményi régi nemesi család, mely régen Ilmérinek nevezte magát. A XVII. sz.-ban élt II. István már az Ü. nevet használta. A család ...
Read More

Ürményháza

 Ürményháza nagyközség Torontál vármegye bánlaki j.-ban, (1891) 1709 magyar lakos , posta-, táviró- és telefonhivatallal és postatakarékpénztárral. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürmény

 Ürmény nagyközség Nyitra vármegye nyitrai j.-ban, (1891) 3299 tót és magyar lakos , posta- és táviróhivatallal és postatakarékpéntárral, szép kastéllyal és a keresztény ...
Read More

Ürmenetjegy

 Ürmenetjegy l. Menetjegy. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürlövedék

 Ürlövedék (Hohlgeschoss), az a tüzérségi lövedék, mely vagy a felcsapódáskor, vagy még röpülés alatt a pálya valamely meghatározott pontjában felrobban. A lövedék belső ...
Read More

Ürlap

 Ürlap közhasználati nyomtatvány, melynek szövegében egyes helyek üresen hagyatnak s esetről-esetre töltetnek ki. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürlap-törvények

 Ürlap-törvények (Blankettgesetze), a büntető jogban oly törvények, melyek más hatalom által kibocsátott vagy kibocsátandó szabályok megsértésére büntetést állapítanak meg. A büntetendő tényálladék ily ...
Read More

Ürge

 Ürge Ignác, misszionárius, született Zsigárdon 1840 okt. 14. A falusi iskolából 1853 őszén Nagyszombatba került, 1859. pedig az esztergomi egyházmegye növendékpapjainak sorába lépett ...
Read More

Üresedés

 Üresedés hivataloknál, javadalmaknál az az időközt, mely alatt a hivatal vagy javadalom betöltve nincs. A javadalmaknak az Ü. idejére eső jövedelmét intercalare-nak nevezik ...
Read More

Üres szarvuak

 Üres szarvuak (állat, Cavicornia), a kérődző kétpatás emlősök egyik családja, melyre jellemzőek a homlokon emelkedő, elszarusodott epidermis-sejtekből formálódött üreges, állandó és egy-egy a ...
Read More

Üres hátirat

 Üres hátirat l. Forgatmány. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üreges tégla

 Üreges tégla l. Lyukacsos tégla. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ürdingen

 Ürdingen város Düsseldorf porosz kerületben, a Rajna bal partján, vasút mellett, (1890) 4629 lakos , cukorfinomítással, vas- és rézöntéssel, anilinfesték- és kémiai gyárral, ...
Read More

Ürbelüek

 Ürbelüek (állat, Coelenterata), az állatországnak alulról számított második köre, amelybe legnagyobb részt négy sugárból összetett testü állatok tartoznak. Egyik részük szabadon élő, másik ...
Read More

Ünőkő

 Ünőkő (Kuhhorn, Ineu), a Radnai havasok egyik jelentékeny csúcsa (2280 m.) Beszterce-Naszód vármegye ó-radnai járásában, Ó-Radnától É-ra. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ünnepkör

 Ünnepkör és népies naptár. A természetéleti s egyházi évkör szerint két ünnepsort kell a népszokások és a velük kapcsolatos szóbeli hagyományok szempontjából az ...
Read More

Ünnepi követség

 Ünnepi követség l. Legáció. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ünnepek

 Ünnepek (lat. festum), a katolikus egyházben az egyházilag megállapított, a többi fölött kiválóan Isten tiszteletére szentelt napok, amelyeket ugy kell a hivőknek megünnepelni, ...
Read More

Ünieh

 Ünieh város Trapezunt kisázsiai török vilajetben, a Fekete-tenger partján, szép vidéken, 6000 görög és török lakos , tengeri kikötővel, pamutszövéssel, hajóépítéssel, fa-, rozs- ...
Read More

Ülőfürdő

 Ülőfürdő vagy ülőkád, l. Fürdő. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ülzen

 Ülzen az ugyanily nevü járás székhelye Lüneburg porosz kerületben, a lüneburgi pusztán, az Ilmenau és vasút mellett, (1890) 7700 lakos , nagy cukorgyárral, ...
Read More

Ültetés

 Ültetés Ha a növényeket nem engedjük azon a helyen teljesen kifejlődni, ahol kikeltek, hanem más földbe helyezzük át, ezt az eljárást Ü.-nek nevezzük ...
Read More

Ültetvény

 Ültetvény az ültetésből keletkezett fiatalos, l. Ültetés. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ülnök

 Ülnök igy nevezték nálunk a királyi törvényszékek szervezése előtt a megyei és városi törvényszékek biráit. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üllő

 Üllő nagyobb vastuskó, melyre a kovácsműhelyben a kovácsolandó vasdarabot fektetik; álltalában a fémtárgyaknak kalapáccsal való megmunkálására használják. A kovács-Ü.-nek közepén sima felszinü munkalapja, ...
Read More

Üledék

 Üledék l. Residuum. - Üledékes kőzet, lásd Eruptiv kőzet. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üldözés

 Üldözés a győzelmes döntésnek kihasználása a csatatéren. Megkülönböztetünk harcászati és hadászati Ü.-t. Az első a fegyversikernek közvetlen kiaknázása, hogy az ellenséget l'épée aux ...
Read More

Ük

 Ük eredetileg ugy látszik ősanya, később valamivel tágabb értelemben ős-szülő, egyáltalában ős. Ipolyi (Magyar myth. 6. és 572.) a finn ukko-val egy eredetünek ...
Read More

Ügyészség

 Ügyészség l. Királyi ügyészség. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ügyvédvizsgáló bizottság

 Ügyvédvizsgáló bizottság az a bizottság, amely előtt az ügyvédi vizsga leteendő. Ilyen bizottság nálunk kettő van; az egyik Budapesten, a másik az ...
Read More

Ügyvédi vizsga

 Ügyvédi vizsga Az e célra felállított bizottság (l. Ügyvédvizsgáló bizottság) előtt leteendő vizsga, melynek sikeres letételétől függ az ügyvédi oklevél elnyerése. Ü.-ra csak ...
Read More

Ügyvédi kamara

 Ügyvédi kamara intézményét az 1874. XXXIV. t.-cikk létesítette. A kamarák számát, székhelyét és kerületét az igazságügyminiszter állapítja meg olykép, hogy minden kamara legalább ...
Read More

Ügyvédi fegyelmi vétségek

 Ügyvédi fegyelmi vétségek l. Fegyelmi eljárás (VI. köt. 757. old.). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ügyvédi bűntett

 Ügyvédi bűntett a magyar btkv szerint: 1. Annak cselekménye, aki ügyvédi minőségében reábizott ügyben mindkét félnek tanáccsal vagy tettel kötelességellenesen szolgál, vagy miután ...
Read More

Ügyvéd

 Ügyvéd (advocatus), jogtudós, aki jogügyekben az ügyfeleknek az illetékes hatóságok előtt való képviseletére jogosult. Az Ü.-séget hazánkban az Ü.-i rendtartásról szóló 1874. XXXIV ...
Read More

Ügyvivő

 Ügyvivő l. Chargé d'affaires. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ügyviteli szabályok

 Ügyviteli szabályok l. Ügyrend. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ügyvitel

 Ügyvitel általában ügyeknek, jelesül mások ügyeinek vitele, intézése, rendszerint megbizás folytán. L. Megbizás nélküli ügyvitel. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ügyrend

 Ügyrend azoknak a szabályoknak foglalatja, amelyek hatóság vagy más testület elé tartozó ügyek kezelésénél és elintézésénél irányadók. A parlament Ü.-jét nálunk házszabályoknak (További ...
Read More

Ügynök

 Ügynök (makler, courtier, sensa, broker), aki akár állandó telepen, akár helyről-helyre utazva, mások részére kereskedelmi ügyletek kötésével vagy ezek közvetítésével iparszerüleg foglalkoznak. Lehetnek ...
Read More

Ügyelő

 Ügyelő a szinházi előadásoknak az a faktora, amelyik a szcenikai külsőségek (belépés, szin mögötti zene, zaj, külső beszélgetések, lövés stb.) eszközlésére illetve ellenőrzésére ...
Read More

Ügyelő-könyv

 Ügyelő-könyv szinházaknál minden darabról külön készült jegyzék s tartalmazza a szinpad beosztását, butorzatát, felszerelését és egyes felvonásokra, megrajzolva minden butor- vagy díszletdarab helyének ...
Read More

Ügető versenyek

 Ügető versenyek a lófuttatásoknak egy neme, melyekben a részt vevő lovaknak csakis ügetve szabad haladniok. Az Ü. két csoportra oszlanak; vannak t ...
Read More

Ügetés

 Ügetés l. Lovaglás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ügetáj

 Ügetáj l. Oktáj. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Ügek

 Ügek l. Emes. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üdvözítő

 Üdvözítő Jézus (További adatok) mellékneve. L. még Megváltás és Üdv. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üdvözlés

 Üdvözlés a különböző országokban dívó jelek és szólásmódok, melyeket a társadalmi szokások állapítanak meg, hogy a találkozás, a távozás, a búcsuzás és viszontlátás ...
Read More

Üdvrend

 Üdvrend üdvintézmény (lat. ordo v. oeconomia salutis), keresztény teologiai műszó mindazoknak az isten rendelte feltételeknek összesítő kifejezésére, melyeknek teljesítése az örök üdvösség elnyerésére ...
Read More

Üdvintézmény

 Üdvintézmény l. Üdvrend. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üdveszközök

 Üdveszközök a. m. szentségek (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Üdv

 Üdv v. üdvösség, a keresztény egyházakban az örök büntetéstől való szabadulás és az örök élet (mennyország) elnyerése Krisztus kínszenvedésének és halálának érdemei alapján ...
Read More

Üdv hadserege

 Üdv hadserege (Salvation army), férfiaknak és nőknek vallásos egyesülete, amelyet Booth Vilmos (További adatok) a katonai szervezet külsőségeinek utánzásával alapított. Már 1865 óta ...
Read More

Ückermünde

 Ückermünde az ugyanily nevü járás székhelye Stettin porosz kormányzóságban, a Kis-Hafftól 2 km.-nyire, az Ücker mellett, (1890) 6112 lakos , vasöntéssel, hajóépítéssel, nagy ...
Read More

Üchtritz

 Üchtritz német költő, l. Uechtritz. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Überweg

 Überweg Frigyes, német filozofiai iró, született Leichlingenben 1826 jan. 22., meghalt 1871 jun. 9. mint a filozofia tanár a königsbergi egyetemen. Kitünő kézikönyveket ...
Read More

Überlingen

    az ugyanily nevü járás székhelye Konstanz badeni kerületben, a róla elnevezett tó partján, vasút mellett, (1890) 4027 lakos , gőzhajóállomásal, halászattal; 1350-1408-ig ...
Read More

Ü, Ű

 Ü, Ű kis alakban ü, ű, a magyar ábécé 32. s 33. betüje. Ü hang van rövid (ü) és hosszu (ű); ezek ...
Read More

Útvám

 Útvám az a pénzben fizetendő illeték, amely közutakon és közforgalomra szolgáló hidakon, kompokon, réveken, továbbá városok és községek kövezetének használata fejében szedhető. Az ...
Read More

Útvesztő

 Útvesztő l. Labirint. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Útátjáró

 Útátjáró igy nevezik azt az útrészt, melyen a közőti forgalmat a pályaszinben vezetik át a vasúton. L. Útáthídalás és Átjáró. Forrás: A Pallas ...
Read More

Útáthídalás

 Útáthídalás A közutak a vasutakat rendesen pályaszinben, vagyis a talpfa magasságában szelik át (l. Útátjáró). Ha azonban a terepviszonyok megengedik, avagy a nagy ...
Read More

Útonállás

 Útonállás l. Rablás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Útmérő

 Útmérő (hodometer). A kocsikerék agyára lehet alkalmazni egy súlyos ingát, mely mindig függélyes állásban maradva, nem vesz részt a kerék forgásában. Kellő áttételekkel ...
Read More

Útmutató

 Útmutató az összes belföldi személyszállító vonatok menetrendjét és a menetdíjakat, továbbá a személy- és poggyász-díjszabás kivonatát, a külföldi csatlakozásokat, a belföldi hajójáratokat, postai ...
Read More

Útmutató kérdés

 Útmutató kérdés l. Feleletet sugalló kérdés. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Útlevél

 Útlevél az utazónak igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány. Belföldi utazásoknál jelenléte U. nem szükséges, de igen külföldre való utazásoknál (l. Idegenek). Ily U.-et a ...
Read More

Útilapufélék

 Útilapufélék (növ., Plantaginaceae, Plantagineae), az útilapuképüek, mások szerint az ajakosviráguak családja. Füvek többnyire rövid törzzsel és virágszálnemü kocsánnyal, ritkábban félcserjék. Mintegy 210 faja ...
Read More

Útilapu

 Útilapu vagy útifű (növ., Plantago Tourn., Arnoglassum Endl.), a róla nevezett családnak egy vagy többnyáréltü avagy félcserjés füve, mintegy 200 faja (hazánkban 20) ...
Read More

Úti szolgalmak

 Úti szolgalmak l. Szolgalom. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úti rajz

 Úti rajz utazási élmények, események és tapasztalatok leirása. Célja szerint vagy ismeretnyujtó, vagy szórakoztató; formája szerint akár rendszeres könyv, akár cikk, tárca vagy ...
Read More

Úthengerlés

 Úthengerlés l. Hengerlés. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Útgyalu

 Útgyalu Földutaknál, ha a föld egészen kőment, a mély kerékvágások betöltésére s az út kiegyengetésére a Weber-féle U. használható (l. ábra). Ezen eszközt ...
Read More

Útadó

 Útadó a törvény szavai szerint törvényhatósági Ú., az a pótadó, amelyet az egyes törvényhatóságok a kezelésük alá tartozó utak építési, kezelési és fentartási ...
Read More

Út

 Út műút néven azokat az utakat foglaljuk össze, amelyek nem az egy járás vagy kerékcsapás által feltört nyers földön mutatkozó kezdetleges útirányt jelölik ...
Read More

Úszószárny

 Úszószárny l. Úszó. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úszólábu emlősök

 Úszólábu emlősök (Pinnipedia), az emlős állatok osztályának egyik rendje. A lábujjakat úszóhártya köti össze s igy a lábak evezőket alkotnak. A fogak között ...
Read More

Úszóhólyag

 Úszóhólyag l. Halhólyag. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úszó

 Úszó uszoly, uszor, a vizre tett, a viz fejsúlyánál kisebb fajsúlyu test, mely éppen ezért nem merül el. A vizműtanban igen gyakran ...
Read More

Úszó-kő

 Úszó-kő a. m. sejtquarc, l. Quarc. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úszó ütegek

 Úszó ütegek (teng., ném. Schwimmende Batterien), lapos, a vizből csak kevéssé kimagasló, nehéz lövegekkel felszerelt járművek, melyek ellensége tengeri vagy parti erődök a ...
Read More

Úszó madarak

 Úszó madarak (Natatores, l. a mellékelt három képet), a tarajos mellü madarak egyik rendje, melyeknek testalkotása teljesen megfelel vizi életmódjuknak. Testök ugyanis többnyire ...
Read More

Úszó láp

 Úszó láp az ingó lápnak leszakadt és szabadon úszó része. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úszó emlősök

 Úszó emlősök (Natantia), a halforma emlősök, amelyek közé egyebek mellett a cetek is tartoznak. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úszás

 Úszás mint testgyakorlat egyike a legedzőbb mozgásoknak. Az U.-nak tanítása arra törekszik, hogy a karok és lábak munkájukat felváltva végezzék, hogy mig a ...
Read More

Úsztató csatorna

 Úsztató csatorna segélyével a meglévő vizet úsztatásra alkalmasabb körülmények közé hozzuk s igy az úsztatásra kedvező vizállás időtartamát meghosszabbíthatjuk. A fából v. a ...
Read More

Úsztatás

 Úsztatás a fának vizen, egyes úszó darabokban való szállítása. Az U.-ra berendezendő folyónak v. pataknak bizonyos természetes kellékekkel kell birni; nevezetesen irányának olyannak ...
Read More

Úsztatott fa

 Úsztatott fa az a tűzifa melyet hasáb vagy dorong alakjában a fő közlekedési állomáshoz csatornában úsztatás révén szállítanak. Ez tűzhatásából sokat veszít és ...
Read More

Úsz

 Úsz -család (úszfalvi), Sáros vármegye legrégibb törzsökös családja, mely a Tekule-nemzetségből származott. A család törzse Ite vagy Itemér, ki 1274-ben élt; unokája János ...
Read More

Úrvölgy

 Úrvölgy (Herrengrund, Spana-Dolina), kisközség Zólyom vármegye besztercebányai j.-ban, (1891) 1142 tót lakos U. jelentékeny bányászat központja; van m. királyi bányahivatala, ezüst- és rézércbányája ...
Read More

Úrvacsora

 Úrvacsora v. szent vacsora (Communio, Eucharistia). Krisztus az elfogatását megelőző este tanítványaival együtt elköltvén zsidó szokás szerint a páskavacsorát, ennek végeztével vette a ...
Read More

Úrlovas

 Úrlovas (ang. gentleman rider), az, ki nem professzionátus jockey, hanem aki kedvtelésből lovagol s vesz részt a versenyekben. U.-pályák a sík-, gát-, akadály- ...
Read More

Úrkocsisok egyesülete

 Úrkocsisok egyesülete l. Tattersall. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úrkocsis

 Úrkocsis az, kinek a hajtás nem foglalkozása. Főleg az ügetőversenyekben nevezik igy a nem professzionátus hajtókat, kik legtöbbnyire valamely egylet vagy szövetkezet tagjai ...
Read More

Úrkocsis-versenyek

 Úrkocsis-versenyek az ügetőversenyek egy neme, melyben csak gentleman amateurök hajthatják a versenyző lovakat. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úrjövet

 Úrjövet l. Ádvent. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úri zab

 Úri zab (Avena flavescens L., Trisetum flavescens P. de Beauvais), a legkeresettebb évelő takarmányfüvek egyike, mely nemcsak kielégítő mennyiségü, hanem e mellett kitünő ...
Read More

Úri tök

 Úri tök (növény), l. Tök. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úri szék

 Úri szék l. Földesúri biráskodás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úri jog

 Úri jog (franc., droit de seigneur), a középkori földesurak által igénybe vett úgynevezett jus primae noctis; l. Jus. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úri imádság

 Úri imádság l. Miatyánk. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úri hatóság

 Úri hatóság l. Földesúri hatóság. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úri gomba

 Úri gomba (növény), l. Varganya. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úrgomba

 Úrgomba (növény), Benkő szerint az Agaricus equestris, Clusius szerint a császári galóca, l. Galóca. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úr szine változása

 Úr szine változása l. Megdicsőülés. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úrasztala

 Úrasztala a református templomban, többnyire az épület közepén, a szószékkel szemben vagy annak közelében levő négyszögletes v. kerek asztal, melynek rendeltetése, hogy a ...
Read More

Úr dolga

 Úr dolga a. m. robot (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Úr angyala

 Úr angyala (lat. Angelus Domini), neve a katolikus egyházban hajnalban, délben és este szokásos imádságnak a Fiuisten megtestesülésének emlékére, melynek végzésére harangszóval jel ...
Read More

Úr

 Úr a. m. a latin dominus (További adatok) és maritus (férj). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újzélandi tölgy

 Újzélandi tölgy (növény), l. Metrosideros. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újváry

 Újváry 1. Béla, iró, született Érsekújváron 1852 ápr. 16. Gimnáziumi tanulmányait Pozsonyban és Pesten végezte. A pesti egyetemen két évig jogot, majd a ...
Read More

Újváros

 Újváros község, l. Avas-Ujváros és Balmaz-Újváros. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újvár

 Újvár 1. nagyközség Torontál vármegye csenei járásában, (1891) 1885 német lakos , postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 2. Ú., l. Abaújvár. - 3. Liptó-Ú ...
Read More

Újvilág

 Újvilág l. Óvilág. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újvidék

 Újvidék (Növi Sad, Neusatz), szabad királyi város Bács vármegyében, a Duna bal partján és a Ferenc-József-csatornának belé való torkollása mellett, a hegyen fekvő ...
Read More

Újtörés

 Újtörés e néven feltörött rétek és legelők értetnek. A törés maga a telkesítésnek egy neme, melynek segélyével rét- és legelőterületek szántófölddé alakíttatnak át ...
Read More

Újtestamentom

 Újtestamentom l. Biblia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újtelep

 Újtelep (Gödörfő-Ú., Neustift), kisközség Vas vármegye németújvári j.-ban, (1891) 1163 német lakos , postahivatallal és postatakarékpénztárral. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újtelek

 Újtelek (Neustift), kisközség Sopron vármegye nagymartoni j.-ban, (1891) 929 német lakos Ú. a Rozália-hegység lejtőin terül el, kiterjedt gesztenyései vannak és hozzátartozik a ...
Read More

Újszülött

 Újszülött l. Csecsemő és Gyermek. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újszövetség

 Újszövetség l. Biblia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újszász

 Újszász nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kecskeméti alsó j.-ban, a Zagyva és Tápió egyesülésénél, (1891) 3535 magyar lakos ; a rákos-újszászi, szolnoki, hatvani és jászapátii ...
Read More

Újszász-jászapáti helyi érdekü vasút

 Újszász-jászapáti helyi érdekü vasút Építési hossza 31,5 km. Az engedélyezett 572,408 frt (km.-enkint 18,172 frt) tényleges építési tőke megszerzésére kibocsájtottak 425,6000 törzsrészvényt és ...
Read More

Újszállás

 Újszállás (Kis-), község, l. Kisújszállás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újszibériai szigetek

 Újszibériai szigetek Jakutszk orosz-szibériai kerülethez tartozó szigetcsoport az Északi-jeges-tengerben, a Jana és Indigirka torkolata közti vidéktől É-ra, az É. sz. 73 és 76°-a ...
Read More

Újszeged-vedresházi ármentesítő társulat

 Újszeged-vedresházi ármentesítő társulat alakult 1885-ben a Tisza és Maros bal partján levő szegedi terület ármentesítése céljából. 1885 előtt a védő töltéseket Szeged ...
Read More

Újrakeresztelők

 Újrakeresztelők l. Anabaptisták. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újrafelvétel

 Újrafelvétel a bűnvádi eljárásban jogérvényes itélettel végérvényesen eldöntött ügynek ismételt tárgyalása. Ú.-nek ugy az elitélt vádlott javára, mind a vádlott hátrányára van helye ...
Read More

Újraerdősítés

 Újraerdősítés v. felújítás, valamely levágott erdő területének vetéssel vagy ültetéssel újra betelepítése. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újpythagoreusok

 Újpythagoreusok l. Neophythagoreusok. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újplatonikusok

 Újplatonikusok újplatonizmus, l. Neoplatonikusok. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újpest

 Újpest község, l. Pest (2). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-persa nyelv

 Új-persa nyelv l. Persa nyelv. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Zéland

 Új-Zéland (New Zealand), Ausztráliától DK-re fekvő szigetcsoport és brit gyarmat a Nagy-oceánban; a hozzája tartozó Chatham-, Kermadec-, Auckland-, Macquarie-, Campbell-, Ellenlábas- és Bounty-szigetekkel ...
Read More

Új-Szibéria

 Új-Szibéria egyike az Újszibériai szigeteknek (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Szeged

 Új-Szeged l. Szeged. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Spanyolország

 Új-Spanyolország (Nueva Espana), Mexiko régi neve. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Skócia

 Új-Skócia l. Nova Scotia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Poroszország

 Új-Poroszország l. Ó-Poroszország. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Pomeránia

 Új-Pomeránia 1885-ig Új-Britannia vagy Birara, a Bismarck-szigetcsoport (További adatok) legnagyobb szigete, a keleti hosszúság 146 és 150° közt, 24,700 km2 ter. É-i része ...
Read More

Új-Orsova

 Új-Orsova l. Ada-Káleh. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új telepítvény

 Új telepítvény Fogaras vidékének XIV. sz.-beli neve, l. Fogaras. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újítás

 Újítás l. Novatio. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újított adomány

 Újított adomány (litterae novae donationis) v. levélújítás alatt előbbi jogunk azt az esetet értette, midőn a felség az adományi jószág birtokosának elvesztett adománylevele ...
Read More

Újévi szokások

 Újévi szokások Az év kezdetét, amely különféle népeknél és korokban más-más időpontra esett, ma már az egész kereszténység január 1-jétől számítja, ebben ...
Read More

Újlaki

 Újlaki -család. Az idősebbik a Csák-nemzetségből ered, ősük Pós mester IV. Bélának mint kiskirálynak tábornokmestere volt. Fia Ugrin 1268. szörényi bán, 1273. főlovászmester, ...
Read More

Újlaki Ugrin

 Újlaki Ugrin l. Újlaki (család). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újlak

 Újlak 1. Nyitra-Ú., kisközség Nyitra vármegye nyitrai j.-ban, (1891) 1772 tót lakos , postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 2. Tisza-Ú. (Vülok), nagyközség Ugocsa vármegye ...
Read More

Újkor

 Újkor geologiai értelemben l. Jelenkor; történelmi értelemben l. Egyetemes történelem korszakai. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újjászületés

 Újjászületés az új-testamentom s a keresztény hittan szerint az ember lelkületének Krisztus szellemében való gyökeres átalakulása, vagy Pál apostol szerint a régi embernek, ...
Read More

Újházy

 Újházy 1. Ferenc, festőművész, született Szolnokon 1827., ahol a gimnáziumot végezte. Már mint gyermek nagy vonzalmat mutatott a festészet iránt, de szülői, kik ...
Read More

Újhold

 Újhold l. Hold. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újhely

 Újhely község, l. Kiszuca-Újhely, Sátoralja-Újhely és Vág-Újhely. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újhegy

 Újhegy (Neuberg), kisközség Vas vármegye németújvári j.-ban, (1891) 1164 horvát és német lakossal. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újfundlandi kutya

 Újfundlandi kutya l. Kutyák. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újfelnémet nyelv

 Újfelnémet nyelv l. Német nyelv. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újfalussy

 Újfalussy -család (divék-újfalusi gróf és nemes). A honfoglaló 108 nemzetség egyikéből, az úgynevezett Divék-törzsből származott, épp ugy, mint a Bossányi, Rudnay, Rudnyánszky, Zsámbokréthy ...
Read More

Újfalu

 Újfalu 1. U. (Neudorf), kisközség Moson vármegye nezsideri j.-ban, (1891) 1024 horvát és német lakos , postahivatallal és postatakarékpénztárral. - 2. U., nagyközség ...
Read More

Újezüst

 Újezüst l. Alpakka. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újegyház

 Újegyház (Leschkirch, Nocrichi), nagyközség Szeben vármegye Újegyházi j.-ban, (1891) 1061 német és oláh lakos , a járási szolgabirói hivatal széke, járásbirósággal, posta- és ...
Read More

Újbánya

 Újbánya 1. (Königsberg, Nova-Bana), rendezett tanácsu város Bars vármegyében, (1891) 761 házzal és 4284 lakossal (közte 163 magyar, 111 német és 4005 tót, ...
Read More

Újbor

 Újbor l. Óbor. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Újabb kőkör

 Újabb kőkör (neolit), l. Kőkor. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-latin nyelvek

 Új-latin nyelvek l. Neo-latin nyelvek. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-latin költők

 Új-latin költők ellentétben az ó-latin klasszikusokkal és a középkor költőivel azok, akik a klasszikus tanulmányoknak újból az erdeti görög kútfőkre való fektetése óta, ...
Read More

Új-héber nyelv

 Új-héber nyelv l. Zsidó nyelv. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-görög nyelv és irodalom

 Új-görög nyelv és irodalom Ezen alapjában véve helytelen elnevezés amaz immár egészen meghaladott tudományos álláspontnak hatása alatt keletkezett, melyre helyezkedve sokan, de különösen ...
Read More

Új-grammatikusok

 Új-grammatikusok Németországban egy nyelvészeti irány (a 70-es és 80-as években), melynek nagy érdemei vannak a nyelvészeti módszer továbbfejlesztésében, különösen a hangtörvények s az ...
Read More

Új-Mexiko

 Új-Mexiko (Nex Mexico), az amerikai Egyesült-Államok egyik territoriuma az észak sz. 31° 20' és 37°, a Ny. h. 103 és 109° közt; ...
Read More

Új-Karthago

 Új-Karthago (Carthago nova), l. Cartagena. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Kaledonia

 Új-Kaledonia (Nouvelle-Calédonie vagy Baladea), a franciák birtokában levő, korral-zátonyoktól körülfogott sziget a DNy-i Nagy-oceánban, a D. sz. 20° 3' és 22° 24', meg ...
Read More

Új-Jeruzsálem

 Új-Jeruzsálem l. Schwedenborg. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Hollandia

 Új-Hollandia Ausztrália (További adatok) régibb neve. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Hebridák

 Új-Hebridák Melanéziához tartozó szigetcsoport a Nagy-Oceánban, a D. sz. 13 és 221/2° közt, összesen 13,227 km2 területtel, mintegy 85,000 lakos A nagyob szigetek ...
Read More

Új-Guinea

 Új-Guinea földünk legnagyobb szigete Ausztráliától É-ra az egyenlítő és a D. sz. 11°, továbbá a keleti hosszúság 130 és 161° között, illetőleg ...
Read More

Új-Granada

 Új-Granada l. Kolumbia (X. köt. 705. old.). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Georgia

 Új-Georgia l. Salamon-szigetek. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Fundland

 Új-Fundland (New Foundlan, Terre-Neuve), sziget Észak-Amerika ÉK-i partján, a Szt.-Lőrinc-öböl mellett, 110,670 km2 területtel. Partjai különösen a K-i és D-i oldalon mély öblök ...
Read More

Új-Dél-Wales

 Új-Dél-Wales (New South Wales), brit gyarmat Ausztrália DK-i részében, 799,139 km2 területtel, (1891) 1.134,207 lakos Határai: a Nagy-oceán, a keleti hosszúság 141. délköre, ...
Read More

Új-Britannia

 Új-Britannia régibb neve a Bismarck-szigetcsoportnak (További adatok) és főképen Új-Pomerániának (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Arhangel

 Új-Arhangel l. Sitka. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Antalvölgy

 Új-Antalvölgy l. Antalvölgy. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-Anglia

 Új-Anglia l. New-England. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új-

 Új- összetételü magyar helyneveket l. a főszó alatt. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új képződmény

 Új képződmény a geologiában az olyan, mely most szemünk láttára képződik és melyben általában ma élő állatok és növények maradványait találjuk. L. Alluvium. Forrás: ...
Read More

Új képlet

 Új képlet v. álképlet, l. Daganat. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új izraeliták

 Új izraeliták l. Southcote. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új csillagok

 Új csillagok l. Álló csillagok. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új adomány

 Új adomány (növa donatio), előbbi magánjogunkban - habár e szót többféle értelemben használták - szoros értelemben oly adomány, amelyben valamely nemesi jószág erőtlen ...
Read More

Új Magyar Sion

 Új Magyar Sion l. Magyar Sion. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Új Magyar Athenás

 Új Magyar Athenás l. Magyar Athénás. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

T-vas

 T-vas l. Hengerelt vas és Szelvény. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Tabu

 Tabu nép., l. Tibbu. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

T. s. v. p.

 T. s. v. p. a francia tournez s'il vous plait (legyen szives fordítani) rövidítése. A levél oldalának alján szokás használni. Forrás: A Pallas ...
Read More

Tebur

 Tebur község Starkenburg hesseni tartományban, a Schwarzbach mellett, 1860 lakos T. a régi Tribur vagy Triburis, ahol Nagy Károlynak volt egy palotája. 822 ...
Read More

T. P.

 T. P. a francia travaux a perpétuité (életfogytiglani kényszermunka) rövidítése, mellyel régebben a fegyházra itélteket megbélyegezték. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thonuzoba

 Thonuzoba (Thonuz apa), besenyő vezér, népével még Taksony idejében költözött be s a Tisza bal partján, Abád környékén telepedett le. Szent István ...
Read More

Thonon-les-Bains

 Thonon-les-Bains (ejtsd: tanon lé ben) v. Thonon, az ugyanily nevü járás székhelye Haute-Savoie francia départementban, 60 km.-nyire Annecytől, vasút mellett, (1891) 5780 lakos ...
Read More

Thonet testvérek

 Thonet testvérek a legtekintélyesebb nagyiparos cégek egyike. Alapítója Thonet Mihály, született Boppardban (rajnai Poroszország) 1796 jul. 2-án, meghalt u. o. 1871 jul. 3 ...
Read More

Thomé

 Thomé Sao, sziget, l. Szent-Tamás-sziget. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thomsonit

 Thomsonit (ásv.), zeolit, viztartalmu mész-aluminiumszilikát, 2(CaO.Al2O3.2SiO2) + 5H2O; rombos rendszerbeli oszlopokban és gömbös, nyalábalaku halmazokban. Skócia: Dumbarton, Faröi-szigetek. A csehországi T.-nak comptonit a neve ...
Read More

Thomson

 Thomson 1. Cézár, belga hegedüvirtuóz, született Lüttichben 1857 márc. 17. Szülővárosában Dupuis és Léonard vezetése alatt végezte a konzervatoriumot és 1873. Olaszországban tett ...
Read More

Thomsen

 Thomsen 1. Gyula, dán kémikus, született Kopenhágában 1826 febr. 16-án. 1852 óta tanár a kopenhágai egyetemen. Ő volt az első, aki a ...
Read More

Thompson

 Thompson (ejtsd: tommsz'n), 1. Benjámin, l. Rumford. - 2. T. Silvanus Phillips, angol fizikus, született Yorkban (Anglia) 1851 jun. 19., a Flounders' Instituteben ...
Read More

Thompson-Butler

 Thompson-Butler lady, Southerden Erzsébet, agol festőnő, született Lausanneban 1844-ben. 1877. férjhez ment Sir Butler W. F. tábornokhoz. Leánykorában szüleivel Firenzében tanulmányozta a festészetet; ...
Read More

Thommen

 Thommen Achilles, főépítésztanácsos, született Svájcban 1831., megh. Maria-Schutzban (a Semmering alján) 1893 aug. 21. Egyike volt a legkitünőbb mérnökök- és építészeknek. Karlsruhéban végezte ...
Read More

Thomisták

 Thomisták neve az Aquinói szt. Tamás (l. Tamás szentek) irányzata követőinek, ellentétben a skotistákkal, kik Duns Scotust vallják vezérüknek. Forrás: A Pallas Nagy ...
Read More

Thomasius

 Thomasius Keresztély, német jogtudós, született Lipcsében 1655 jan. 1., megh. Halléban 1728 aug. 23-án; 1684. jogtanár volt Lipcsében, 1688 óta az első, aki ...
Read More

Thomas

 Thomas (ejtsd: tommesz) Sydney Gilchrist, angol tehnikus, a róla elnevezett vas-foszfortalanító eljárás feltalálója, született Londonban 1850 ápr., megh. Párisban 1885 febr. 1-én. 1870 ...
Read More

Thomas-salak

 Thomas-salak igen fontos mesterséges trágya, amely 11-23%, főleg kalciumhoz kötött foszforsavat, ezenkivül átlag 49% kalciumoxiot, többkevesebb ferrooxidot (4-9%), nehány százalék aluminiumoxidot, kovasavat stb ...
Read More

Thomas-acél

 Thomas-acél l. Vas. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thomar

 Thomar gróf, l. Cabral. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thoma

 Thoma János, német festő, született Bernauban (Fekete-erdő) 1839 okt. 2. Karlsruhéban Schirmernek volt tanítványa, 1867-68. Düsseldolfban, Párisban Courbetnál, majd Münchenben Müller Győzőnél tanult ...
Read More

Thom.

 Thom. latin növénynév után Thomson Tamás angol botanikus (1817-1878) nevének rövidítése. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Tholway

 Tholway -család (menyői), régi, Közép-Szolnok vármegyében elterjedt nemesi család. Őse Balázs, aki a XV. sz. utolsó negyedében szerepelt. A család előnevét a Közép-Szolnok ...
Read More

Tholuck

 Tholuck Frigyes Ágost Gottreu, német prot. teologus, szül. Boroszlóban 1799 márc. 30., meghalt Halléban 1877 jun. 10. Tanult először szülővárosa egyetemén, majd Berlinben, ...
Read More

Tholnay

 Tholnay 1. Gábor, 1848-49-iki honvédőrnagy és országgyülési képviselő, szül. Folyfalván (Maros-Torda) 1820., meghalt Budapesten 1895 máj. 24-én. Maros-Vásárhelyen hallgatott bölcseleti és jogi tantárgyakat ...
Read More

Tholdy

 Tholdy -család (nagyszalontai és feketebátori). Nevét ősi birtokáról, a biharvármegyei Told helységről vette. Biztos adatok szerint I. Ferdinánd korában (1552) egy portán kivül ...
Read More

Tholdalagi

 Tholdalagi -család (nagyercsei gróf és nagyiklódi nemes, Erdély régi, történeti szerepet játszott családainak egyike, mely 1268-ban szerezte meg Toldalag birtokát Maros-Torda vármegyében, honnan ...
Read More

Thoas

 Thoas Taurisz királya abban az időben, mikor Iphigeneia (További adatok) ott Artemis papnője volt. Mikor azután Iphigeneia Orestesszel megszökött, ez utóbbi agyonütötte T.-t ...
Read More

Thnaina

 Thnaina nép, l. Kenai. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thlinkitek

 Thlinkitek amerikai néptörzs, más néven koljusok (További adatok). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thizy

 Thizy (ejtsd: tizi), város Rhône francia départementban, 32 km.-nyire Villefranchetól, a Tramouze melletti magaslaton, vasút mellett, (1891) 4880 lakos , pamutiparral, hamis arany- ...
Read More

Thiviers

 Thiviers (ejtsd: tivié), város Dordogne francia départementban, 24 km.-nyire Nontrontól, vasút mellett, (1891) 3765 lakos , vasolvasztóval, faience-, papiros- és kocsigyártással, sajtkészítéssel; Vaucocour ...
Read More

Thiva

 Thiva l. Téba. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thisted

 Thisted az ilyen nevü dán járás főhelye, a Limfjord északi partján, 5421 lakos Importja: kőszén, kézmű- és rövidáru, só, cukor, petroleum, dohány, zab ...
Read More

Thisbe

 Thisbe egy mitikus szerelmes párnak nőtagja; l. Pyramus. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

This

 This (Tin), középegyiptomi régi város, a nyolcadik felsőegyiptomi kerület főhelye, Girgehtől délre, állítólag Menes király születési helye. Később Abidos szomszéd város háttérbe szorította ...
Read More

Thirring

 Thirring Gusztáv, statisztikus és geografus, született Sopronban 1861 dec. 25. Tanulmányait a soproni ág. evangelikus liceumban s a budapesti egyetemen végezte, ahol 1884-ben ...
Read More

Thirlmere

 Thirlmere (ejtsd: thörlmir) vagy Wythburn- és Leathes-Water, keskeny, 5 km. hosszu hegyi tó Cumberland angol grófságban, 162 m.-nyi magasban, a Helvellyn lábánál. Újabban ...
Read More

Thira

 Thira sziget, l. Szantorin. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thionville

 Thionville l. Diedenhofer. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thio

 Thio l. Tio. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thingvellir

 Thingvellir l. Reykjavik. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thing

 Thing l. Ding. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thim

 Thim József, közegészségügyi és történetiró, született Zomborban 1864 aug. 6. Gimnáziumi tanulmányait Zomborban végezte; az orvosi egyetemet Bécsben, Berlinben és Grazban hallgatta. Oklevelet ...
Read More

Thietmar

 Thietmar (máskép Dietmar vagy Dithmar), merseburgi püspök és német krónikás, született 975 jul. 25. mint walbecki Siegfriednek a császár egyik közeli rokonának a ...
Read More

Thiersch

 Thiersch 1. Frigyes, német építész, T. Henrik Vilmos Jósiás fia, szül. Marburgban 1852 ápr. 18. A stuttgarti politechnikumot látogatta. Hosszabb (1876-78) külföldi tanulmányút ...
Read More

Thiers

 Thiers Lajos Adolf, francia államférfiu, köztársasági elnök és történetiró, született Marseilleben 1797 ápr. 15-én, meghalt St.-Germain-en-Layeban 1877 szept. 3. Jogot végzett Aixben és ...
Read More

Thiers-intézet

 Thiers-intézet Alapította Thiers, a nagy francia államférfi halála után s emlékére Dosne kisasszony, Thiers feleségének huga abból a célból, hogy az intézetben tizenöt ...
Read More

Thierry

 Thierry (ejtsd: tierí), 1. Ágoston, francia történetiró, szül. Bloisban 1795 máj. 10., meghalt Párisban 1856 máj. 22. Párisban végezte tanulmányait, azután tanító lett ...
Read More

Thiene

 Thiene (Tiene), város Vicenza (ettől 18 km.-nyire) olasz tartományban, az Astico és Timonchio közt, vasút mellett, 6775 lakos , posztószövéssel, kalapkészítéssel és kötélgyárral; ...
Read More

Thielt

 Thielt város Ny.-Flandria belga tartományban (27 km.-nyire Brüggétől), vasút mellett, 9820 lakos , pamut-, posztó- és vászoniparral, csipke-, pipa-, puskaporkészítéssel, csokoládé-, bőrgyártással, szeszfinomítással. Forrás: A ...
Read More

Thielen

 Thielen Károly, porosz miniszter, született Weselben 1832 jan. 30. Jogot végzett és mint törvényszéki biró működött egy ideig, de azután a vasúti igazgatósághoz ...
Read More

Thiel

 Thiel András, ermlandi katolikus püspök, született Lokauban (K-i Poroszország) 1826 szept. 28. 1855. rendkivüli, majd 1858. rendes tanár lett Braunsbergben, 1870. kanonok, 1871 ...
Read More

Thidrekssaga

 Thidrekssaga (Thidrikssaga) v. Vilkinasaga, északi és német mondák norvég gyüjteménye, a német hősmonda egyik legfontosabb és leggazdagabb forrása. A mű középpontja berni v ...
Read More

Thibaut

 Thibaut (ejtsd: tibó) Antal Frigyes Jusztusz, német jogtudós, szül. Hamelnben 1772 jan. 4., meghalt Heidelbergában 1840 márc. 28. Professzor lett 1789. Kielben, 1802 ...
Read More

Thibaudin

 Thibaudin (ejtsd: tiboden) János, francia tábornok, szül. Moulins-Engilbertben (Nievre) 1822 nov. 13-án. 1841. a st.-cyri katonai intézetbe lépett s 1843. gyalogsági hadnaggyá lépett ...
Read More

Thian-san

 Thian-san (Tien-san annyi mintégi hegység. Tengriteg annyi mintszellemhegy), hegylánc Közép-Ázsia É-i határán, az észak sz. 40 és 44, a keleti hosszúság 65 ...
Read More

Thiaki

 Thiaki sziget, l. Ithaka. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thewrewk

 Thewrewk 1. Árpád, iró, kritikus és műfordító, született Pozsonyban 1839 dec. 30. Elemi iskoláit és a gimnázium első osztályát szülővárosában, a középiskola többi ...
Read More

Thewrew-kódex

 Thewrew-kódex magyar nyelvemlék. Hat kéz irása; közte némelyek már XVII. sz.-beliek. Leirói mind ismeretlenek. Készülésének éve 1531, mely két helyen is föl ...
Read More

Thevetia Ahovai

 Thevetia Ahovai DC. (növény), l. Cerbera. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theux

 Theux (ejtsd: tő), város Liege belga tartományban, 8 km.-nyire Spaatól, vasút mellett, 5280 lakos , posztó-, szappan-, bőrgyártással; kéntartalmu ásványvizforrással; vas-, cink- és ...
Read More

Theuriet

 Theuriet (ejtsd: törié) André, francia költő, született Marly-le Roiban (Páris mellett)1833 okt. 8. Jogot tanult, majd pénzügyi tisztviselő lett. Irodalmi hírnevet a Revue ...
Read More

Theudosia

 Theudosia l. Fjodoszija. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thetis

 Thetis az összes nereidák leghatalmasabbika, Nereus és Doris leánya; az istenek közül egyik sem akarta feleségül venni, mert Prometheus róla megjósolta, hogy olyan ...
Read More

Thetis-hajas kő

 Thetis-hajas kő a macskaszemhez hasonló quarc-változat, melyben szálas amfibol van mint zárvány. Mint csekély értékü drágakő is szerepel. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thessalonica

 Thessalonica l. Tesszalonika. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thessalia

 Thessalia l. Tesszália. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thespis

 Thespis az ókori hagyomány szerint a tragéda feltalálója. Attkának Ikaria nevü helységéből való volt és Kr. e. 540 körül mint Solon kortársa fejtette ...
Read More

Thespiae

 Thespiae régi beociai város, nyugatra Tébától, különösen a muzsák és Eros tiszteletéről nevezetes; lakosai közül 700-an estek el Termopilénél. A várost Xerxes elpusztította, ...
Read More

Thesiger

 Thesiger Frigyes, l. Chelmsford. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theseus

 Theseus az ó-görög mitosznak egyik kiváló alakja, Attikának nemzeti hőse. Eredetére nézve alighanem tengeri istenség, melynek alakja azonban, kivált a képzőművészet feldolgozásai révén, ...
Read More

Theseion

 Theseion Theseusról elnevezett műemlék az ókori Athénben (További adatok), mely napjainkig fenmaradt. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thesaurus

 Thesaurus (gör.-lat.) annyi mintkincs; az építészetben régi görög fejedelmi családok földalatti kincses házai, mint p. Atreusnak kincses háza Mikenében. T.-nak nevezték régebben az ...
Read More

Thesaurarius

 Thesaurarius (középkori lat.) annyi mintsekrestyés. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thersites

 Thersites (gör., annyi mintszemtelen, szemérmetlen), a legrútabb ember az összes görögök között, akik Ilion falai alatt összegyülekeztek. Nagyszáju és szemtelen paraszt, akit Odysseus ...
Read More

Thern

 Thern Károly, zeneiró, született Iglón (Szepes) 1817 aug. 18., megh. Bécsben 1886 ápr. 13. Családja Salzburgból szakadt Magyarországba, a protestáns üldözések idejében. Nagyatyja ...
Read More

Thermopylae

 Thermopylae l. Termopilák. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thermometre automoteur

 Thermometre automoteur l. Teletermométer. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thermometer

 Thermometer l. Hőmérő. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thermograph

 Thermograph l. Termográf. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thermochemia

 Thermochemia l. Termokémia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thermocauter

 Thermocauter (gör.-lat.), izzó vasat helyettesítő sebészeti készülék; l. Paquelin-féle égető. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thermoanaesthesia

 Thermoanaesthesia l. Anesztézia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thermidor

 Thermidor a francia forradalmi naptár 11. hónapja (jul. 19-től aug. 17-ig). Emlékezetes a II. év T. 9-ike (1794 jul. 27.), amely napon ...
Read More

Thermae

 Thermae l. Termák. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Therma

 Therma l. Szaloniki Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theriodontia

 Theriodontia csúszómászómaradványok az Anomodonták rokonságából, amelyek ez utóbbiakkal és a Pereiosauriákkal a Theromorphokat alkotják. Dél-Afrika karroo-képződményeinek úgynevezett Dicynodon-homokjában (határrétegek a Trias és Jura között) ...
Read More

Theriaca

 Theriaca (gör.-lat.), opiumos orvosság. Régen különösen kigyómarás ellenmérgeül a legfurcsább dolgokból állították össze, azután általában állati mérgezés ellen való orvosság lett. Melius Juhász ...
Read More

Therezina

 Therezina braziliai város, l. Piauhy. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theresiopolis

 Theresiopolis l. Vinga Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theresienstadt

 Theresienstadt (Terežin), szabad királyi város és egykori vár Csehországban, az Eger mellett, közel a torkolatához, termékeny vidéken, vasút mellett, (1890) 7215 lakos T ...
Read More

Theresianum

 Theresianum l. Teréz-akadémia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theraszia

 Theraszia l. Szantorin. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Therapia

 Therapia v. therapeutika (gör.) annyi mintgyógyítástudomány, l. Orvostudomány. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Therapeuták

 Therapeuták l. Terapeuták. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theramenes

 Theramenes ókori görög államférfi és hadvezér; Kioszban született és mint Prodikos tanítványa kitünő politikai szónokká képezte ki magát. Mint ilyen az athéni népvezérek ...
Read More

Thera

 Thera sziget, l. Szantorin. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theosophia

 Theosophia l. Teozofia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theopompos

 Theopompos ó-görög történetiró; kioszi Damasistratos fia, született Kr. e. 380 táján. Mint gyermek került először Efezusban, azután Athénbe, mely utóbbi helyen Isokratesnek vezetése ...
Read More

Theophylaktos

 Theophylaktos bizánci irásmagyarázó, valószinüleg Eubeából származik, a konstantinápolyi hercegek nevelője, 1078. achridai érsek a bolgár birodalomban, megh. 1107. Irásmagyarázatai, különösen az újtestamentomé, a ...
Read More

Theophrastus

 Theophrastus görög filozofus, született Erezoszban (Leszbosz szigetén) Kr. e. 372., meghalt Athénben 287. Athénben Platónak, azután Aristotelesnek tanítványa volt, aki utódául jelölte ki ...
Read More

Theophrastus Paracelsus

 Theophrastus Paracelsus l. Paracelsus. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theophrasta-alakzat

 Theophrasta-alakzat (növ.-földr.), fás növények egyszerü törzzsel, de a koronájokat nem ág, hanem csak lomb alkotja. A levél hasítéktalan, széles, hálózatos erezetü. Theophrasta L ...
Read More

Theophilus

 Theophilus az ördöggel kötött szövetsége által Faust elődje. A legenda szerint a VI. sz.-ban vicedominus vagy püspökhelyettes volt Adanában, Kilikiában. Püspöke halála után ...
Read More

Theophilos

 Theophilos bizanci császár, l. Keletrómai birodalom (X. köt. 332. old.). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theophilantropismus

 Theophilantropismus l. Teoflantropizmus. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theophano

 Theophano bizánci császárné, született 943., korcsmáros leánya volt s 975. II. Romanos későbbi császár neje lett. Ő indította volna férjét arra, hogy atyját ...
Read More

Theophanes

 Theophanes (Isauricus vagy Confessor), bizánci történetiró, szül. Konstantinápolyban 758., meghalt Szamotráke szigetén 817. Előbb Konstantinápolyban több udvari hivatalt viselt, később Bitiniában apát volt ...
Read More

Theon

 Theon Alexandriából, régi görög matematikus, a Hypatia atyja, ki valószinüleg a Kr. u. IV. sz. második felében élt; 365. egy napfogyatkozást figyelt meg ...
Read More

Theologia

 Theologia l. Teologia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theokritos

 Theokritos ókori görög költő, kinek működése java a Kr. e. III: század végére esik. Szirakuzában született annak a Simichidesnek családjából, aki Orchomenoszból Kosz ...
Read More

Theogonia

 Theogonia l. Teogonia és Hesiodos. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theognis

 Theognis ó-görög elegiaköltő, megarai születésü és a Kr. e. VI. sz. második felében virágzott. Szülőföldjén nagy politikai harcokat kellett végigküzdenie, melyekben azt a ...
Read More

Theodotion

 Theodotion szentirásfordító. Ebionita volt Efezusból 185 körül. Lefordította görög nyelvre az ószövetséget. Általában a Septuagintához ragaszkodott és csak akkor tért el, amidőn ez ...
Read More

Theodosius

 Theodosius 1. (I.), a Nagy, római császár, Theodosius Flavius római hadvezér fia, született Kr. u. 346. Caucában (Hispania), meghalt Milanóban 395 jan. 17 ...
Read More

Theodosianus Codex

 Theodosianus Codex l. Theodosius (2). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theodosia

 Theodosia l. Fjodoszija. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theodorus

 Theodorus mopszuesztiai, tudós egyházi iró a IV. és V. sz.-ban, szül. Antiokiában, miért is antiokiainak nevezik a régi irók, meghalt Mopszuesztiában (Kilikia) 427 ...
Read More

Theodorus Laskaris

 Theodorus Laskaris niceabeli görög császár, l. Laskaris. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theodorik

 Theodorik (gót Thiudareiks annyi mintfejedelem, kormányzó, másként Theodorich, Theuderich, később Dietrich), több gót király neve. 1. T. (I., 419-451), Wallia utódja, Tolosát választotta székhelyül; ...
Read More

Theodoretus

 Theodoretus cirusi (Szíria) püspök, egyháztörténeti iró, szül. Antiokiában 390 körül, meghalt 458. Szüleinek halála után vagyonát a szegények között osztotta szét és kolostorba ...
Read More

Theodora

 Theodora 1. bizánci császárnő, I. Justinianus felesége. Ciprus szigetén született és mint Acacius cirkuszi medveápolónak második leánya korán Bizáncba került, ahol a szinpadnak ...
Read More

Theodor Hermann

 Theodor Hermann Pantenius (További adatok) irói neve. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theodiké

 Theodiké l. Teodicea. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theodatus

 Theodatus (Deodat), 1. a keleti gótok királya, l. Gótok. - 2. T., Szent István keresztapja, lásd Deodat. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theocratia

 Theocratia l. Monárkia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theobromin

 Theobromin l. Teobromin. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theobroma

 Theobroma L. (növény), l. Csokoládéfa. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thenardit

 Thenardit (sav.), nátriumszulfát (További adatok), rombosrendszerbeli kristályokban és szemcsésen vagy mint kivirágzás. Fehér, szintelen vagy vöröses; kevéssé sós ízü. Könnyen oldódik vizben, nedves ...
Read More

Themse

 Themse a Thames angol folyó németes leirása, l. Temze. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Themistokles

 Themistokles ó-görög hadvezér és államférfi, született Kr. e. 525. Atyja a Likomidák törzséből szakadt Neokles, anyja trák asszony volt, ami eleinte megnehezítette, hogy ...
Read More

Themis

 Themis 1. Ilosnak leánya, aki Kapyshoz ment férjhez és a latin-görög ősmondában szereplő Anchisesnek (További adatok) anyja lett. - 2. A törvényes világrendnek ...
Read More

Thema

 Thema l. Téma. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thelekessy

 Thelekessy 1. Imre, nemes származásu XVI. századbeli hadvezér. Részt vett a mohácsi csatában, azután pedig I. Ferdinánd királyi pártjára állott. 1549. veszprémi, 1559 ...
Read More

Thekla

 Thekla (szent), l. Tekla. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theisz

 Theisz Gyula, tanár és iró, született Szepes-Olasziban 1855 aug. 13. A középiskolát az eperjesi kollégiumban és az iglói főgimnáziumban folytatta, egyetemi tanulmányait a ...
Read More

Thein

 Thein v. tein, l. Kaffein. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theia

 Theia Helios (További adatok) anyja. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thed.

 Thed. latin növénynév után Thedenius Knut Frigyes svéd botanikus (megh. 1894.) nevének rövidítése. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theca

 Theca (növény) annyi minta mohák toktermése a fedővel együtt vagy nélküle, továbbá az Ascomyceták spórázó tömlője; l. Mohák és Ascus. Forrás: A Pallas ...
Read More

Thebe

 Thebe l. Téba. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thebais

 Thebais l. Tebáisz. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thebain

 Thebain l. Tebain. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theba

 Theba l. Téba. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theatrum

 Theatrum (gör.-lat.) annyi mintszinház (További adatok) Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theatrum europaeum

 Theatrum europaeum régi német folyóirat, l. Abelinus. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Theateiek

 Theateiek v. theatinusok (Clerici regulares Theatini, vulgo Cajetani), szabályozott kanonokrend, melyet Thienei szt. Kajetán, Caraffa János Péter theatei püspök (később IV. Pál néven ...
Read More

Thea

 Thea L., l. Tea. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

The Vize

 The Vize angol város, l. Devizes. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thb.

 Thb. Thbg., Thnb., latin növénynév után Thunberg Károly Péter (l. o.) nevének rövidítése. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thayingen

 Thayingen (Thaingen, Thäyngen), község Schaffhausen (ettől 2 km.-nyire) svájci kantonban, a Biber mindkét partján, vasút mellett, (1888) 1181 lakossal. Közelében a Kesslerloch nevü ...
Read More

Thaya

 Thaya a Morva 280 km. hosszu mellékfolyója, a Morva-T. (ered a Spitzbergen) és Német-T. (ered a Johannesbergen) Raabsnál való egyesüléséből ered; kanyargós folyásu; ...
Read More

Thausing

 Thausing Móric, osztrák művészettörténetiró, született Tschischkowitzban (Csehország) 1838 jun. 3., meghalt Leitmeritzben 1884 aug. 14. (az Elbába ölte magát). A prágai, bécsi és ...
Read More

Thaumaturgos

 Thaumaturgos Gregorios, l. Gregorios Thaumaturgos. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thau

 Thau mocsár, l. Cette. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thasos

 Thasos sziget az Egei-tenger É-i részében, 6 km.-nyire a kontinenstől, amelytől a T.-i szoros választja el, 393 km2 területtel, 12,400 lakossal, akik közül ...
Read More

Tharandt

 Tharandt (Tharand), város Drezda (ettől 14 km.-nyire) szász kerületi kapitányságban, a Weisseritz völgyében, vasút mellett, (1890) 2540 lakos , Németország legrégibb (1811. alapított) ...
Read More

Thapsia

 Thapsia L. (növény), ernyős kóró, levele szárnyasan összetett, de a felsőbbek csak a hüvelynemü levélnyélre sülyednek. Virágernyője nagy, gallérkája kevés vagy apró, termése ...
Read More

Thapsacus

 Thapsacus l. Tapszakosz. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thann

 Thann az ugyanily nevü járás székhelye Felső-Elzász kerületben, a Thur és vasút mellett, (1890) 7425 lakos , pamutfonással, selyemfonással és szövéssel, fehérítőkkel, gépgyárral ...
Read More

Thankmar

 Thankmar (Dankmar), I. Henrik német királynak Hatheburggal kötött, de az egyháztól törvénytelennek nyilvánított házasságából származott fia. Midőn féltestvére, Nagy Ottó király az északi ...
Read More

Thanhoffer

 Thanhoffer Lajos, orvosdoktor, orvosi szakiró, egyetemi tanár, szül. Nyirbátorban (Szabolcs) 1843 nov. 23., régi magyar nemesi családból. A középiskolát Nagy-Károlyban és Pesten, orvosi ...
Read More

Thang

 Thang sziámi gabnamérték = 10 lit. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thanet

 Thanet l. Kent (grófság). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thanatos

 Thanatos (gör. annyi minthalál), a görögöknél a halál démona és az álomnak (Hypnos) ikertestvére, akivel rendesen együtt ábrázolták. Sajátszerüségénél fogva említendő a Heine ...
Read More

Thana

 Thana Tana, Kézai Simon mester krónikája (I. fej. 2. §) szerint «a Jáfet magvából eredt Menróth óriás» (Szabó Károly ford.) atyja (l ...
Read More

Than

 Than 1. Károly (apáti), kémikus, a budapesti tud. egyetemen a kémia tanára, született Ó-Becsén 1834 dec. 20. Tizennégy éves korában részt vett szabadságharcban ...
Read More

Thamyris

 Thamyris v. Thamyras, hires ó-görög dalnok a mitikus korban. A hagyomány szerint Trákiából származott, jóval Homeros előtt élt és oly büszke volt, hogy ...
Read More

Thames

 Thames (ejtsd: temmsz), folyó, l. Temze. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thalysia

 Thalysia l. Talizia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thaly

 Thaly 1. Emil, technikus, a dunagőzhajózási társaság igazgatója, született Nagy-Surányban (Nyitra) 1842 nov. 21. Gimnáziumi oktatást Komáromban, később Kecskeméten nyert. Szülői, eltérve a ...
Read More

Thallóczy

 Thallóczy Lajos, történetiró, az egykori udvari kamarai levéltárnak igazgatója, született Pesten 1845 dec. 8-án. 1877. egyetemi magántanár, majd országos levéltári fogalmazó, 1844. kormánytanácsos ...
Read More

Thallophyton

 Thallophyton (növény) annyi minttelepes növény, l. Kriptogamák és Száras növény. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thallo

 Thallo l. Horák. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thallium

 Thallium l. Tallium. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thallin

 Thallin l. Tallin. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thaliacea

 Thaliacea (állat), l. Salpák. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thalia

 Thalia v. Thaleia (gör., annyi mintvirágzó), egyike a kilenc muzsának (l. Muzsák). Midőn a mitosztudomány minden egyes muzsának határozott szerepkört jelölt ki, T.-nak ...
Read More

Thalheim

 Thalheim falu Zwickau szász kerületi kapitányságban, a Zwönitz és vasút mellett, (1890) 5284 lakos , cérnafonással és kötöttárukészítéssel. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thales

 Thales Miletoszból, kit a görög filozofiai fejlődés megindítójának tekintenek, Solon és Krösus kortársa, született Kr. e. 640. (talán csak 624.), megh. Kr. e ...
Read More

Thaleia

 Thaleia l. Thalia. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thale

 Thale Adalbert, l. Decker (2). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thalamiflorae

 Thalamiflorae (növ., annyi mintvacok-alapuak, vacokviráguak, tengelyalapuak v. telepviráguak), a kétsziküek különszirmuinak nagy serege De Candolle rendszerében. Azok a sokszirmu növények tartoznak ide, amelyeknek ...
Read More

Thais

 Thais hires görög hetéra. Midőn makedoniai Nagy Sándor Kr. e. 330. Perszepoliszt elfoglalta, a világszék T. is ott volt a király táborában ...
Read More

Thai

 Thai nép, l. Kokhinkhina. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thai-van-fu

 Thai-van-fu város, l. Tai-van-fu. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thag

 Thag v. régibb angol átirásban thug, egy ind hitfelekezet tagjainak neve. A thagok vallása a Siva isten imádásából fejlődött ki. Az istenségnek emberáldozatokkal ...
Read More

Thaer

 Thaer 1. Albrecht, német mezőgazda, tanár és szakbeli iró, született Cellében (Hannover) 1752 máj. 14., meghalt Möglinben (Poroszország) 1828 okt. 26. A göttingai ...
Read More

Thadmor

 Thadmor ókori város, l. Palmira. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thadeus

 Thadeus (magister hungarus), l. Magyar (9). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thaddaeus

 Thaddaeus apostol, l. Judás (3). Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Thackeray

 Thackeray (ejtsd: thekere) Vilmos Makepeace, angol regényíró, szül. Kalkuttában 1811 jul. 18., meghalt Londonban 1863 dec. 24. Kora ifjuságában Angliába került s ott ...
Read More

Thabarma

 Thabarma Urmia persa város régi neve. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Th

 Th a thorium kémiai jele. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

Tezkere

 Tezkere (arab eredetü török) annyi mintirás, első sorban a hivatalos irás, főleg pedig útlevél. Régebben gyakori volt e szó használata, mint egy-egy tudományos ...
Read More

Tezel

 Tezel János (Tetzel, tulajdonkép Diez vagy Diezel), német dominikánus és búcsuhirdető, született Lipcsében 1450-60 között, meghalt u. o. 1519 jul. Alsóbb iskoláinak elvégzése ...
Read More

Teza

 Teza (ejtsd: teca) Emil, olasz orientalista, tanulmányait Bécsben 1860. végezte, az összehasonlító nyelvészet tanárává nevezték ki Bolognában, később Padovában. Körülbelül harminc nyelvet ismer, ...
Read More

Textus

 Textus (lat.), eredetileg annyi mintszövetfonadék; továbbá a. m. szöveg, valamely irat tartalma ellentétben a jegyzetekkel; a homiletikában bibliai hely, mint egy egyházi beszéd ...
Read More

Textura

 Textura (lat.) annyi mintszövet. Forrás: A Pallas Nagy Lexikona ...
Read More

T. F.

 T. F. a francia travaux forcés (a. m. kényszermunkák) rövidítése, enyhébb megjelölése a gályarabságnak; ezzel a két betüvel bélyegezték meg hajdan Franciaországban a ...
Read More